15.12.2016

Millainen budjettityyppi sopii meille?

Vuosibudjetti neljännesvuosi tai kuukausitasolla toimii silloin, kun yrityksen tuotanto on vakiintunutta. Vuosibudjetti voi olla kiinteä tai tarkistettava. Maatalouden toimialalla tarkistettava vuosibudjetti on toimiva, kun tietyt tulo- ja menoerät vaihtelevat vuoden aikana merkittävästi (esim. tuet ja vilja-ostot). Vuosibudjetin taustalla on hyvä olla tehtynä pitkän aika välin, yleensä noin viideksi vuodeksi laadittu taloussuunnitelma.

Ennakoi tuloksen ja kassavarojen kehitystä

Vuosibudjetista laaditaan yleensä kaksi pääbudjettia; tulosbudjetti ja kassabudjetti. Tulosbudjetissa käsitellään budjetointijakson tulot ja menot. Kuukausittain tehtävän tulosbudjetin toteumien seurannan avulla voidaan tehdä ennustuksia koko budjetoidun ajanjakson tuloksesta. Kuukausittainen toteumien seuranta nopeuttaa reagointia muutoksiin ja auttaa löytämään esimerkiksi tuotannossa olevan ongelman, jolloin sitä päästään korjaamaan nopeammin ja säästetään näin euroja.

Kassabudjetilla seurataan yrityksen kassaan tulevia ja sieltä lähteviä maksuja erotusta eli rahavarojen riittävyyttä tietyssä hetkessä, yleensä kuukausitasolla. Vakiintuneessa yritystoiminnassa kassabudjetin pohjana voidaan käyttää edellisen vuoden kuukausitason toteutumia ja tehdä budjettiin vain tarvittavat muutokset. Uuden yrityksen kassabudjetin laatiminen on haasteellisempi ja budjetointi on järkevämpää tehdä rullaavana esimerkiksi neljännesvuosi kerrallaan. Kuukausittain kirjanpidosta haetaan toteutuneet luvut kassabudjettiin, jolloin kassabudjettiennuste päivittyy ja nähdään tuleva kassavarojen kehitysennuste. Kassabudjetin avulla voidaan vähentää maksuvalmiusongelmia ja siitä aiheutuvia kustannuksia.

Tiivistetysti: budjetoidaan, raportoidaan, reagoidaan ja tehdään tarvittaessa muutoksia. Haluamme olla apunanne tässä prosessissa ja tehdä budjetoinnista helpompaa.

Elisa Nivukoski, tj. Finanssila Oy