3.10.2018

Tee välitilinpäätös maatilallesi – välty yllätyksiltä

Veroilmoitusta varten kirjanpitäjä tai viljelijä itse kirjaa ylös verovuoden maatalouden tapahtumat. Jos kirjaus tapahtuu tammi- tai helmikuussa, niin käytännössä todetaan tapahtunut vailla mahdollisuutta juurikaan vaikuttaa tulokseen. Kassasta maksetut koneostot, rakennusinvestoinnit tai maakaupat ovat tuoneet yllätyksiä verovaikutuksillaan.

Välitilinpäätös osa verosuunnittelua

Välitilinpäätös luo pohjan verosuunnittelulle. Kun asioihin paneudutaan ajoissa, voidaan niihin vaikuttaa. Verotuksen kannalta on suuri merkitys, käytetäänkö rahaa apulantaostoihin vai hankitaanko uusi kone. Molemmat ehkä pakollisia, mutta hankintojen ajoituksella ja toteutustavalla voi olla suuri merkitys verotettavaan tulokseen. Kun alkuvuosi on kirjattu valmiiksi, on hyvä tehdä vertailevia laskelmia siitä, miten eri hankinnat vaikuttavat loppuvuoteen.

Ennakkoverojen optimointi

On tärkeää tarkistaa, onko ennakkoveroja maksettu tarpeeksi tai liikaa. Mikäli välitilinpäätös näyttää, että ennakkoveroja maksetaan liikaa, voit hakea muutosta ennakkoveroon joko Omaveron kautta tai paperilomakkeella. Toisaalta harkittavaksi voi tulla maksetaanko ennakon täydennystä jo tänä vuonna, ensivuoden alussa vai odotellaanko vaan mätkyjä. Mikäli näyttää siltä, että ennakkoverot ovat liian pienet, voi vanhan käytännön mukaista ennakon täydennysmaksua maksaa lokakuun loppuun saakka. 1.11.2018 alkaen lisäennakko korvaa ennakon täydennysmaksun. Lisäennakkoa voi hakea paperilomakkeella ja Omaveron kautta.  Lisäennakolle ei tule korkoa, jos se maksetaan verovuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Huojennettu viivästyskorko lasketaan helmikuun alun ja oman verotuksen päättymisen välisellä ajalla maksetulle lisäennakolle.

Ja vielä lopuksi: välitinpäätös luo myös pohjaa seuraavan tilikauden budjetille. Välitinpäätös antaa lähtötietoja alkuvuoden budjettiin, auttaa tuomaan suunnitelmallisuutta hankintoihin ja tuottaa tietoa siitä, minkälaisia mahdollisia veroseuraamuksia siirtyy seuraavalle tilikaudelle.

Jukka Peltola, toimistopäällikkö, Finanssila Oy