7.1.2019

Tilinpäätösanalyysi yrityksen taloudellisen tilanteen arvioimisessa

Tilinpäätösanalyysi yrityksen taloudellisen tilanteen arvioimisessa

Me Finanssilassa teemme töitä sen eteen, että asiakkaat saavat kaikki tarvitsemansa talouspalvelut saman katon alta. Taloussuunnitelmien ohella palveluihimme kuuluu myös tilinpäätösanalyysit, joilla voimme seurata asiakkaan kanssa vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä mihin suuntaan yrityksen tilanne kehittyy.

Mikä on tilinpäätösanalyysi?

Tilinpäätösanalyysissä tarkastellaan tilinpäätösaineiston pohjalta laskettujen erilaisten tunnuslukujen avulla yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Erilaisia tunnuslukuja on olemassa yli 50, mutta valitsemme niistä asiakkaalle sopivimman tunnuslukupatteriston. Taloudellisten tunnuslukujen analyysiimme kuuluu lisäksi selkeät raportit ja sanallinen tulkinta, jolla kirjanpitäjä avaa yritykselle tärkeitä kohtia.

Miksi tilinpäätösanalyysi?

Tilinpäätösanalyysi antaa yrityksen omistajalle tietoa, mikä yrityksen taloudellinen tilanne on tilinpäätöshetkellä ja kuinka tilanne on muuttunut eri tilikausien välillä. Lisäksi voidaan tarkastella, kuinka yritys asemoituu muihin saman toimialan yrityksiin tunnuslukujen valossa. Tilinpäätösanalyysi ei ole mutu -tietoa, vaan täyttä faktaa ja sillä on olennainen rooli yrityksen päätöksenteossa. Yrityksessä voidaan miettiä tilinpäätösanalyysin pohjalta, miksi omat tunnusluvut poikkeavat muista toimialan yrityksistä ja onko yrityksellä jotain vahvuuksia tai heikkouksia tai voisiko jotain tehdä vielä tehokkaammin ja taloudellisemmin. Analyysissä voi jopa paljastua se, että jos yritys jatkaa samaa rataa niin kuinka kauan menee ennen kuin ollaan kassakriisissä.

Oheisesta linkistä voit ladata esimerkin tilinpäätösanalyysin malliraportista >>

Tiina Ylikojola, taloushallinnon asiantuntija