Blogi

28.3.2017

Maatalousosakeyhtiön talouden seuranta tilikauden aikana

Usein maatalousosakeyhtiöillä noudatetaan tilikauden aikana maksuperusteista kirjanpitoa, koska kirjanpitolaki antaa tähän mahdollisuuden. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että kirjanpitoon kirjataan tiliotteen mukaan tapahtumat kuukausittain ja vasta tilinpäätöksessä kirjanpito oikaistaan suoriteperusteiseksi. Mutta mitä informaatiota tämä maksuperuste antaa yrittäjälle itselleen tai muille tahoille tilikauden aikana? Pankkitilin saldohan edustaa menneisyyttä ja maksuperusteinen kirjanpito dokumentoi vain mitä on jo tapahtunut … Continue reading Maatalousosakeyhtiön talouden seuranta tilikauden aikana

Lue lisää
15.12.2016

Millainen budjettityyppi sopii meille?

Vuosibudjetti neljännesvuosi tai kuukausitasolla toimii silloin, kun yrityksen tuotanto on vakiintunutta. Vuosibudjetti voi olla kiinteä tai tarkistettava. Maatalouden toimialalla tarkistettava vuosibudjetti on toimiva, kun tietyt tulo- ja menoerät vaihtelevat vuoden aikana merkittävästi (esim. tuet ja vilja-ostot). Vuosibudjetin taustalla on hyvä olla tehtynä pitkän aika välin, yleensä noin viideksi vuodeksi laadittu taloussuunnitelma. Ennakoi tuloksen ja kassavarojen … Continue reading Millainen budjettityyppi sopii meille?

Lue lisää
14.11.2016

Maksuvalmius kuntoon uudella valtion takaamalla lainalla

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen uudesta osittain valtion takaamasta maksuvalmiuslainasta. Lisäksi päätettiin, että vanhojen korkotukilainojen ja valtionlainojen lyhennyksiin saisi lisää lyhennysvapaita vuosia. Lakimuutosten tarkoituksena on helpottaa maatilojen tilapäisiä maksuvalmiusongelmia, jotka ovat syntyneet viimeisten parin vuoden markkinahäiriöiden johdosta. Maksuvalmiuslainaa jopa 110 000 € Maksuvalmiuslaina on tarkoitettu tiloille, joiden toiminta on kannattavalla pohjalla, mutta joiden maksuvalmius on heikentynyt tilapäisesti. … Continue reading Maksuvalmius kuntoon uudella valtion takaamalla lainalla

Lue lisää