Talouden Työkalupakki – Verso-palvelu talouden johtamisen työkaluna

Talouden suunnittelua voi tehdä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Kun puhutaan lyhyestä tähtäimestä, ajatellaan kuukausi-/viikkotason suunnittelua esimerkiksi kuluvalle tilikaudelle ja tutummin tätä kutsutaan budjetoinniksi. Budjetointi on tärkeää, ja sen avulla ennustetaan ja hallitaan lähitulevaisuuden maksuvalmiutta. Mutta pitäisikö välillä miettiä myös niitä pitemmän tähtäimen tavoitteita?

Talouden johtamista tunnuslukujen avulla

Talouden tunnusluvut ovat aina olleet keskiössä, kun puhutaan maatilan investoinneista ja rahoituksesta yleensäkin. Investointilaskelmissa vilahtelevat tunnusluvut liikevaihdosta käyttökatteeseen ja omavaraisuudesta velkaantuneisuuteen. Viimeistään kun pankin kanssa neuvotellaan rahoituksesta, niin tunnuslukujen merkitys alkaa hahmottua. Mikä ihmeen velkaantuneisuusaste? Miksi meidän käyttökate ei riitä? Voiko näitä tunnuslukuja parantaa?

Investointeihin lähdetään usein turhankin hätäisesti ja siinä tilanteessa ei voida muuta kuin todeta, mikä taloudellinen tilanne sillä hetkellä on. Jos tunnusluvut eivät ole mairittelevat, ne harvoin paranevat investoinnin seurauksena. Investointia kannattaa ennakoida jo hyvissä ajoin etukäteen myös talouden johtamisen näkökulmasta, eikä pelkästään teettämällä rakennuspiirustukset. Kun kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut ovat kunnossa, ei rahoituksenkaan saaminen ole ongelma.

Verso-palvelu auttaa konkretisoimaan tavoitteet

Kaikille on tuttua, että tuotantotulosten parantamiseksi asetetaan tavoitteita ja mietitään toimenpiteitä, ja saavutettuja tuloksia seurataan mittareiden avulla. Tätä samaa voidaan soveltaa myös taloudellisten tunnuslukujen parantamiseen. Oli tilan tulevaisuuden suunnitelmissa sitten investointi tai kannattavuuden parantaminen, niin johtamisen apuvälineeksi kannattaa ottaa Verso -palvelu.

Verso -palvelun avulla näet selkeästi, missä tällä hetkellä mennään ja mitä parannettavaa tilan taloudellisessa asemassa on, jotta esimerkiksi tuleva investointi olisi mahdollinen. Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa huomaamaan kehittämisen kohteet, jonka jälkeen voidaan konkreettisesti asettaa tavoitteita ja miettiä, millä askelmerkeillä tavoitteisiin päästään.

Lue lisää Talouden työkalupakista

Johanna Lindvall
johtava talousasiantuntija
Finanssila Oy