21.11.2018

Budjetointi on työlästä vai onko?

Voi hiki ja tuska, kun kuulen sanan budjetti. Onko niin pakko olla? Vastaus on, että ei ole. Budjetointia on mahdollista helpottaa nykyaikaisilla työvälineillä ja sähköinen taloushallinto on siinä paras apuväline. Miksi vääntää erillisiä Excel-taulukkoja, syötellä lukuja ja tuskailla rikkoutuneiden kaavojen kanssa, kun toteutuneet luvut voidaan noutaa kirjanpidosta sähköisesti budjetin rinnalle.

Budjetilla suunnitelmallisuutta ja menestystä

Budjetti on yrityksen toimintasuunnitelma muunnettuna euroiksi. Budjetin avulla asetetaan yritykselle taloudelliset tavoitteet, joiden pohjana on yrityksen pidemmän aikavälin toimintasuunnitelma eli strategia. Pelkkä budjetin laadinta ei vielä tuo mitään lisäarvoa yrityksen johdolle, vaan tärkeää on seurata tavoitteiden saavuttamista eli budjetin toteutumista. Pelkkä seuranta ei yksistään auta yritystä menestymään, olisi myös reagoitava ja mahdollisesti muutettava toimintatapaa tai tarkastettava budjettia, jos toteumat eivät seuraa budjettia. Ennen kaikkea olisi istuttava alas ja mietittävä mihin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Kirjanpidon tiedot hyötykäyttöön

Kirjanpitoon kertynyt data toteutuneilta vuosilta on arvokasta tietoa seuraavan vuoden budjettia suunniteltaessa. Sähköisessä taloushallinnossa se on hyödynnettävissä budjetin laadinnassa ja vähentää näin budjetin laadintaan käytettyä aikaa. Tutustumalla yrityksen kirjanpidon lukuihin voidaan sieltä erottaa toistuvina pysyvät erät ja keskittyä tarkemmin niihin muuttuviin eriin.

Kiinnostuitko budjetoinnin mahdollisuuksista? Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Elisa Nivukoski, toimitusjohtaja Finanssila Oy