27.7.2018

Esiselvityksen merkitys maatalousyrityksen yhtiöittämisessä

ESISELVITYKSEN MERKITYS MAATALOUSYRITYKSEN YHTIÖITTÄMISESSÄ

Esiselvitykset ovat erittäin tärkeässä osassa yhtiöittämisprosessissa, sillä esiselvitysten laskentavaiheessa nähdään maatalousyrityksen taloudellinen tilanne. Kun taloudellinen tila on kartoitettu, saadaan perusteet sille, onko maatalousyrityksen yhtiöittäminen taloudellisesti järkevää. Jos esiselvittelyvaihe jätetään tekemättä tai tehdään ns. vasemmalla kädellä, voi eteen tulla hyvin yllättäviä asioita.

Tein opinnäytetyöni aiheesta Maatalousyrityksen yhtiöittämisen esiselvitykset, johon haastattelin viittä maatalousyrittäjää eri puolilta Suomea. Tavoitteenani oli selvittää mitä asioita maatalousyrittäjän tulee ja kannattaa ottaa huomioon esiselvityksissä, milloin on oikea aika yhtiöittää ja kuinka esiselvityksillä poistetaan/lievennetään yhtiöittämisestä johtuvia riskejä.

Tee esiselvitys huolellisesti

Esiselvitykset antavat maanviljelijälle aikaa henkisesti valmistautua yhtiöittämiseen. Esiselvitysten aikana käydään läpi myös oleellisimmat muutokset kirjanpidossa ja taloudenhallinnassa. Näitä ovat mm. kahdenkertainen sekä suoriteperusteinen kirjanpito, hallitus ja yhtiökokous, tilintarkastus, yksityistalous jne. Erityisen tärkeää on kysyä ennakkopäätökset eri virastoilta ja selvittää, kuinka alueellisesti osakeyhtiömuotoisen maatilan kanssa toimitaan, sillä virastojen tulkinnat saattavat vaihdella alueellisesti. Haastatteluissa ilmeni eroavaisuuksia, esimerkiksi lomaoikeuksien säilyvyyksissä.

Toimintamuotoa ei kannata muuttaa osakeyhtiöksi vain sen vuoksi, että nimen perään tulee liite ”Oy”. Yhtiöittämisen jälkeen mm. kirjanpitokulut nousevat merkittävästi. Itsessään yhtiöitämisprosessi esiselvityksineen maksaa. Haastatteluissa nousi esille, että kirjanpidosta, taloudenhallinnasta ja lisäbyrokratiasta johtuvat kulut ovat merkittäviä verrattuna perinteiseen maatalousyritykseen. Pelkästään kahdenkertainen ja suoriteperusteinen kirjanpito vaatii enemmän tietämystä kuin perinteisen maatilan yhdenkertainen kirjanpito. Suurin yksittäinen lisäkustannus yhtiöittämisen jälkeen on tilintarkastus.

Huomioi myös yksityistalouden kulut

Osakeyhtiömuotoisen maatilan tililtä rahaa ei voi nostaa yksityistalouden tarpeisiin noin vain. Siksi on tärkeää, että yksityistalouden suurimmat menoerät olisivat tiedossa jo esiselvittelyvaiheessa. Jos ennen yhtiöittämistä on käytössä vain yksi tili, josta on maksettu sekä maatilan että yksityistalouden kulut, voi tulla suurena yllätyksenä kuinka paljon yksityistalouteen todellisuudessa tarvitaan rahaa. Yksityistalouteen tarvittava pääoma nostetaan palkkana tai osinkona.

Koskaan ei voida sanoa suoraan ilman laskelmia onko maatilan toiminta kannattavaa muuttaa osakeyhtiömuotoiseksi. Maatalousyrityksen esiselvitysten tärkeimpänä tavoitteena on selvittää, onko toiminta kannattavaa ja riittääkö rahaa vielä yksityistalouden menoihin. Myös esiselvityksillä varaudutaan yhtiöittämisestä johtuviin muutoksiin, jotta ne eivät tule täytenä yllätyksenä.

Älä siis hätäile yhtiöittämisen kanssa. Ota asioista etukäteen selvää, kysy ja kerro omat tavoitteesi. Käy asiat läpi ammattitaitoisen ja luotettavan yhteistyökumppanin kanssa.

 

Saana Salonpää, konsultoiva kirjanpitäjä

Lue opinnäytetyö täältä >>