Tilitoimistopalvelut

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO

Parhaimmillaan on mahdollista päästä täysin sähköiseen taloushallintoon, jolloin paperisia mappeja ei liikutella edestakaisin vaan kaikki kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvä materiaali on sähköisessä arkistossa pilvessä ja aina asiakkaan saatavilla. Sähköisestä arkistosta on mahdollista tulostaa kaikki raportit ja materiaali omalle koneelle niin halutessaan. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa ohjelmiston yhteiskäytön asiakkaan kanssa tiettyjen ominaisuuksien osalta. Asiakkaan on mahdollista hoitaa ostolaskujen hyväksyntä ja myyntilaskujen luominen itse. Vähimmillään asiakkaan etäkäyttö-oikeus sisältää aina tilitasolle porautuvan kirjanpidon selailuoikeuden.

Mitä asiakkaalta vaaditaan reaaliaikaiseen sähköiseen taloushallintoon siirtymiseksi?

  • Kiinnostusta oman yrityksen taloutta kohtaan
  • Valmiutta oppia uusia toimintatapoja
  • Säännöllistä ostolaskujen käsittelyä viikoittain
  • Tiivistä kommunikointia tilitoimiston kanssa

Mitä hyötyjä ajantasaisesta kirjanpidosta on?

Ajantasainen taloustieto auttaa nopeammin reagoimaan ja porautumaan muutoksien syihin ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä esim. tuotantoon ja rahoitukseen liittyen.

Finanssilan ajantasaisen kirjanpidon asiakkaana on mahdollista saada kuukausittainen talousraportointi ja analysointi yritystoimintasi tueksi.

Tehdessämme kirjanpitoa perinteisellä tavalla pyrimme silti aina ottamaan tietyt sähköiset menetelmät käyttöön paperin siirtelyn vähentämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas skannaa kuitit ja tallentaa ne yhteiseen pilvitallennuskansioon. Yhteistä pilvitallennuskansiota hyödynnetään myös muussa asiakkaan ja tilitoimiston välisessä tiedon siirrossa.

PALKANLASKENTA

Hoidamme palkanlaskennan ja siihen liittyvät viranomaisilmoitukset. Erityisosaamisemme on maataloustyöntekijöiden palkanlaskenta. Autamme tarvittaessa työsopimuksiin ja tyel-vakuutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Meiltä saa neuvoja myös muihin työnantajan velvoitteisiin liittyviin asioihin, kuten työajan seuranta ja dokumentointi.

TILINPÄÄTÖS

Teemme eri yritysmuodoille vaadittavat tilinpäätökset ja veroilmoitukset. Erityisosaamisemme on maatalouden tuloverolain mukaisesti verotettavan maatilaosakeyhtiön tilinpäätös. Välitilinpäätöksiä tehdään asiakkaan tarpeiden mukaan. Yleensä ennen varsinaista tilinpäätöstä pidetään yrityksen koosta riippuen vähintään yksi välitilinpäätöspalaveri, jossa laaditaan veroennuste asiakkaalle.

YHTIÖOIKEUDELLINEN KONSULTOINTI

Konsultoimme mm. osakeyhtiön perustamiseen, yritysjärjestelyihin, tuloverotukseen ja omistajanvaihdoksen verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

ASIAKIRJAPALVELUT

Teemme asiakkaillemme erilaisia juridisia asiakirjoja. Palvelumme kattaa mm. seuraavien asiakirjojen laadintaa:

Maakauppakirjat ja kaupanvahvistus
Osakekauppakirja
Lahjakirja
Maanvuokrasopimus
Yhtiön perustamisasiakirjat
Avioehtosopimus
Testamentti ja keskinäinen testamentti
Edunvalvontavaltakirja
Velkakirja
Työsopimukset

Blogi

Miten johtaa maatilayritystä menestyksekkäästi?

9.1.2023

Maatilayritystä tulee johtaa, kuten muutakin yritystoimintaa. Erityisesti maatilayrityksen talouden johtaminen on vaativaa mm. ohuen katteen ja runsaan vieraan pääoman vuoksi. Nykyisessä epävarmuuden värittämässä tilanteessa talouden johtamisen osaaminen korostuu. Laadukas talousdata Mitä on laadukas maatilayrityksen talousdata ja miten se auttaa maatilayrityksen talouden johtamisessa? Kirjanpidon kirjaukset tehdään maatalouden yritystoimintaa palvelevalla tavalla, jolloin tuloslaskelmaa ja maatilaosakeyhtiöillä tasetta on … Continue reading Miten johtaa maatilayritystä menestyksekkäästi?

Miten johtaa maatilayritystä menestyksekkäästi?