26.7.2023

Finanssila Oy – tutkitusti hyvä työpaikka

Finanssila Oy ansaitsi sertifioinnin uudelleen vuodeksi eteenpäin, toukokuuhun 2024 asti. Kokonaisarvosanamme on 85 %, jossa parannusta tuli edelliseen vuoteen verrattuna 6 prosenttiyksikköä. 

Great Place To Work -sertifiointi™ on luotettava ja globaalisti arvostettu tunnustus, joka kertoo erinomaisesta työntekijäkokemuksesta, luottamukseen perustuvasta yrityskulttuurista ja sitoutuneisuudesta hyvän työpaikan rakentamiseen. Sertifiointi on kolmannen osapuolen, Great Place To Work®:n myöntämä tunnustus erinomaisesta työntekijäkokemuksesta. Työntekijäkokemus on tutkittu Trust Index -henkilöstötutkimuksella ja siksi sertifiointi perustuu työntekijöidemme aitoihin kokemuksiin. Sertifioinnin voi ansaita, kun yrityksen Trust Index© on vähintään 65 %.  

Finanssilassa johdolle on tärkeää kuunnella työntekijöitä ja mitata työntekijäkokemusta, jotta saadaan tietoa siitä missä asioissa on onnistuttu ja missä on kehitettävää. Vaikka sertifioinnin mukaan asiat ovat kokonaisuudessaan kunnossa, kehitettävää löytyy aina. Työntekijäkokemuksen kehittäminen on jatkuvaa tekemistä.  

Tutkimustulokset 

Finanssila Oy:n työntekijöistä 77 % sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.
Tutkimuksen mukaan vahvimmat osa-alueemme ovat tasa-arvoisuus (96 %), yhteisöllisyys (95 %) ja oikeudenmukaisuus (90 %).

Tasa-arvoisuus mittaa, missä määrin työntekijät kokevat johdon edistävän osallistavaa tekemistä, välttävän syrjintää ja sitoutuvan mahdollisten haasteiden oikeudenmukaiseen käsittelyyn.

Yhteisöllisyys kuvastaa ryhmässä syntyneen yhteisöllisyyden tasoa, ja se mittaa ihmisten kokemusta vahvasta yhteishengestä. Meillä pyritään kokoontumaan etäisyyksistä huolimatta koko porukalla yhteen muutamia kertoja vuodessa ja lisäksi viikoittain kokoonnumme virtuaalikahveille Teamsiin. Virtuaalikahveilla pyritään jättämään työasiat minimiin ja jutellaan mukavia.

Oikeudenmukaisuus puolestaan mittaa, miten reiluna työntekijät kokevat johtamisen arvioimalla työpaikalla koettua yhdenvertaisuutta, tasapuolisuutta ja tasa-arvoisuutta. 

Poimintoja tuloksista 

  • 100 % – Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.
  • 100 % – Johto luottaa, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua. 
  • 91 % – Täällä voin olla oma itseni. 
  • 86 % – Olen ylpeä kertoessani muille työskenteleväni täällä. 
  • 86 % – Organisaation tullessaan uudet työntekijät tuntevat olonsa tervetulleiksi. 

Kehitettävää löytyy edelleen 

Kaikkien mitattujen osa-alueiden tulokset vaihtelivat välillä 75–96 %. Huonoimmillakin osa-alueilla saavutettiin siis hyvä tulos. Tuloksista on nähtävissä vuoden aikana tapahtuneet henkilöstömuutokset, joiden myötä erilaisia haasteita on ollut eri tavalla kuin ennen. Haasteista huolimatta kokonaisarvosanaa saatiin nostettua edellisestä vuodesta, joka kertoo kehitystoimenpiteiden onnistumisesta. 

Työntekijöiden kommentteja 

“Hyvin työntekijälähtöistä ja avointa johtamista. Me-henki vahvasti läsnä. Kaikki ovat samanarvoisia ja tärkeitä.”

“Joustava työaika ja avun saannin vaivattomuus. Kaveria ei jätetä.”

 

Lisää tietoa sertifioinnista voit lukea Great Place To Work -nettisivuilta