11.9.2019

Haloo kuuleeko tilitoimisto?

On lakeja ja säädöksiä jos jonkinlaisia, on slangia ja hienoja termejä monesti hyvin yksinkertaisillekin asioille. Osaammeko me tilitoimiston väki viestiä asiakkaan kanssa ymmärrettävästi ja sujuvasti? Saako asiakas tilitoimistosta sellaista tietoa yritystoimintansa tueksi, joka vie yrityksen kehitystä eteenpäin? Tässä asiassa meillä kaikilla tilitoimistoihmisillä on varmasti aina parannettavaa. Asioista pitää yrittää puhua asiakkaan kanssa mahdollisimman ymmärrettävästi.

Linja auki molempiin suuntiin

Sujuuko kommunikointi mutkattomasti tilitoimistosi kanssa ja onko sitä ylipäänsä? Koetko voivasi keskustella vapaasti yrityksesi talouteen liittyvistä asioista? Toimivassa vuorovaikutuksessa asiakas pystyy avoimesti kertomaan yrityksensä liiketoiminnasta, myös niistä ongelmista ja haasteista ja tilitoimistolla on valmius kuunnella asiakasta, olla aidosti kiinnostunut asiakkaan liiketoiminnasta sekä kyky tehdä niitä hankaliakin kysymyksiä keskustelun avaamiseksi. Molemminpuolinen avoimuus ja rohkeus kysyä ns. ”tyhmiä kysymyksiä”, on merkki toimivasta kommunikaatiosta.

Opitaan toisiltamme

Mitä paremmin tilitoimisto on perillä asiakkaan yritystoiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista sitä paremmin tilitoimisto pystyy tukemaan palveluillaan asiakkaan liiketoimintaa. Kukaan ei voi täydellisesti hallita kaikkia asioita tässä alati muuttuvassa maailmassa, ei edes tilitoimisto. Monetkin asiat voivat olla tulkinnanvaraisia ja tilitoimistolla ei välttämättä ole antaa heti suoraa vastausta asiaan, mutta tärkeintä on tehdä töitä asian selvittämiseksi yhdessä asiakkaan kanssa.

Avuksi sähköiset palvelut

Ottamalla käyttöön yhteiset sähköiset palvelut tilitoimiston kanssa tehostetaan tiedon liikkumista ja reaaliaikaisuutta. Kun sekä asiakas että tilitoimisto pääsevät yhtä aikaa porautumaan kirjanpitoon on helpompi käydä yhdessä läpi esimerkiksi tuloksen kehitystä ja vertailu edelliseen vuoteen, rahan tulevia liikkeitä sekä suunnitella tulevan vuoden budjettia.

Kaikilla näillä toimenpiteillä parannetaan asiakkaan ja tilitoimiston välistä kommunikaatiota. Suora ja asiallinen puhe puolin ja toisin toimii varmasti huumoria unohtamatta.

Elisa Nivukoski tj. Finanssila Oy