11.1.2022

Katseet kohti sukupolvenvaihdosta

Maatilojen sukupolvenvaihdos on monelle tilalle ajankohtainen aihe. Maatilamme kehittyvät kovaa vauhtia ja uusia sukupolvia tarvitaan ruoriin jatkuvasti. Maatilojen luonnolliseen kehityskaareen kuuluukin vahvasti sukupolvenvaihdokset, joko osittaisena kauppana tai kokotilan kauppana. Katsoessamme maatilojen elinkaarta taaksepäin, nuorempi polvi on aina pyrkinyt kehittämään tilaa edellisen jatkoksi ja tätä meidänkin maataloutemme tarvitsee tulevaisuudessa.

Suuria päätöksiä

Sukupolvenvaihdos sisältää usein suuria päätöksiä, jossa on monta tekijää ratkaistavaksi ja yksi niistä on jatkajan tulevaisuus. Jatkajapolvi on usein ollut tilan töissä jo hyvin nuoresta pitäen, joten maatilantyöt ovat useammalle nuorelle entuudestaan tuttuja. Koulutustakin löytyy useammalta nuorelta ihan Amk-tutkintoon asti, joten jatkajat ovat yleensä valmistautuneet hyvin tuleviin tehtäviinsä. Maatilat digitalisoituvat ja uutta tekniikkaa otetaan käyttöön jatkuvasti eli elämme vahvasti muuttuvassa ympäristössä, johon olisi hyvä pystyä vastaamaan, jotta maatilamme pysyisivät ajassa mukana.

Onnistunut sukupolvenvaihdos

Onnistunut sukupolvenvaihdos koostuu useista eri elementeistä, joita tarkastellaan aina tilan kanssa yhteistyössä, myös lähtökohdat maatiloilla voivat olla hyvin erilaisia ja jokaisella tilalla pyritään huomiomaan erilaiset tarpeet, niin tilan kehityksen, kuin luopujienkin osalta. Kysymyksiä nousee usein aiheista; mitä jos luopujat eivät ole vielä eläkeiässä tai voidaanko tilaa jatkaa kahden sukupolven kesken. Joissakin tapauksissa tilat ovat sen kokoluokan yksikköitä, ettei ehkä olekaan järkevää myydä koko tilaa kerralla, vaan otetaan nuorempi polvi ns. ”kasvamaan” yritystoimintaan mukaan, jolloin sitä voisi kuvailla perheyritykseksi.

Taloudellinen suunnittelu

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on hyvä aloittaa ajoissa, jotta jää aikaa pohtia niin luopujien asemaa, kuin jatkajankin tavoitteita koko tilan talouden näkökulmasta. Talouden suunnittelulla pyritään selvittämään, mitkä edellytykset jatkajalla on saada omasta yrityksestään toimeentuloa. Lukujen tutkiskelu asiantuntijan kanssa on kuin kurkistus tulevaan. Me Finanssilassa pyrimme avaamaan suunnitelmia juuri talouden näkökulmasta ja auttamaan lisäämään ymmärrystä oman tilan talouden päätöksenteosta ja niiden vaikutuksista yritystoimintaan. On hyvin tärkeää osata viljellä peltoja tai hoitaa eläimiä oikein, mutta talouden tasapaino tuo vakautta tilan toimintaan ja paremmin nukuttuja öitä maatilayrittäjille. Tästä syystä olisikin hyvä ottaa talouden jatkuva seuranta osaksi uutta yritystoimintaa.

Sukupolvenvaihdos vaatii toteutuakseen, myös muiden toimijoiden päätöksiä, kuten ELY-Keskuksen, pankin, verottajan ja meijerin/lihatalon jne. Näiden toimijoiden osalta päätöksenteko saattaa kestää jonkin aikaa ja se luo myös omat aikatauluvaatimukset toteutukselle. Yleensä aikaa kannattaa varata suunnittelun aloituksesta varsinaiseen kaupan ajankohtaan noin vuosi.

Kannattaa siis alkaa rohkeasti valmistautua tulevaan sukupolvenvaihdoskauppaan ajoissa, jotta kaikille jäisi aikaa sopeutua ja valmistautua suureen muutokseen. Kahvikupin ääressä voisi vaihtaa perheen kesken ajatuksia, ennen varsinaisen selvittämistyön alkua, esimerkiksi siitä miten luopujat tulevat taloudellisesti toimeen, jos eläkeikä ei ole vielä saavutettavissa tai vastaavasti voidaan miettiä, jatketaanko tilanpitoa yhdessä ja kuinka siitä voidaan saada toimeentuloa usealle eri perheelle. Muitakin aiheita on runsaasti ja kaikilla niillä on vaikutusta onnistuneeseen lopputukoksen.

 

Sari Kentta
Talousasiantuntija, myyntivastaava

Finanssila Oy