7.10.2019

Kehityssuunnitelma on suunnannäyttäjä maatilalle

Tila, jossa ei tiedetä taloudellista nykytilannetta, on sama asia, kuin jos ajaisi autolla pimeällä ilman valoja toivoen, että pysytään tiellä. Maatiloja ei vieläkään osata arvostaa tarpeeksi ”oikeana yritystoimintana”, jonka toimintaan kuuluu jatkuva talouden seuranta, niin kirjanpidon kuin kehityssuunnitelmienkin osalta. Tilat, joiden liikevaihto (tulot) alkaa olla n. 300 000 – 1 000 000 € vuodessa, ovat sen kokoluokan maatiloja, joilla vauhti vain kiihtyy vuosittain. Tähän tarvitaan jatkuvaa seurantaa, jotta pysytään oikealla polulla.

Kehityssuunnitelma on tarkoitettu jokaisen maatilan apuvälineeksi. Kehityssuunnitelman avulla nähdään mm. onko tila investointikykyinen, tai onko esimerkiksi yhtiöittäminen ajankohtaista. Maatiloilla investoinnit ovat nykyään suuria harppauksia, jolloin talouden seuranta investoinnin alkuvaiheesta lähtien on erittäin tärkeää. Investoinnin jälkeen noin vuoden päästä olisi hyvä katsoa kehityssuunnitelmalla, kuinka investointi lähti käyntiin ja tarvitaanko jotakin muita toimenpiteitä. Kehityssuunnitelmaa voidaan hyödyntää myös spv:n suunnitteluun.

Kehityssuunnitelmalla pyritään myös selvittämään tilannetta niillä tiloilla, jotka ovat ajautuneet taloudellisesti hankalaan tilanteeseen. Me Finanssilassa pyrimme näyttämään suuntaa, josta voisi olla apua asiakkaalle.

Kehityssuunnitelmasta konkretiaan tiimin avulla
Kehityssuunnitelman avulla löydettyjen haasteiden ja tarpeiden jälkeen ryhdytään konkreettisiin toimiin. Kehitysprojekti voi liittyä investoinnin läpiviemiseen, yhtiöittämiseen, sukupolvenvaihdokseen tai talouden tervehdyttämiseen. Tila saa tuekseen nimetyn projektipäällikön ja tiimin, joiden kanssa sovittuja kehittämistoimenpiteitä lähdetään toteuttamaan. Tiimissä on mukana tilan kirjanpitäjä ja laskentapuolen asiantuntijoita. Projektin aikana tiimin asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projekti sisältää tilan talouden kokonaisvaltaisen kartoituksen, kehityssuunnitelman kautta esiin tulleet toimenpiteet ja niiden toteutumisen seurannan. Tämä kaikki nivoutuu saumattomasti yhteen tilan kirjanpidon kanssa.

Finanssilan asiakkaana saat tavoitteidesi tueksi Suomen parhaat maatilojen taloushallinnon asiantuntijat. Kehityssuunnitelman teettämisen kynnys on Neuvo2020 ansiosta matala. Jos tilalla on Neuvo -rahaa vielä käytettävissä, niin tila maksaa vain arvonlisäveron osuuden kehityssuunnitelmasta.

Sari Kentta, talousasiantuntija, Finanssila Oy