22.3.2019

Kolme ajatusta yhtiöittämisestä, uhkia vai mahdollisuuksia?

Yhtiöittäminen on aina tilakohtainen asia ja jokainen tila vaatii omanlaisensa selvityksen. Yhtiöittäminen ei ole kaikille tiloille sopiva ratkaisu, siihen voi vaikuttaa moni eri tekijä. Me kohtaamme usein uskomuksia ja olettamuksia yhtiöittämisestä. Osasyynä mielikuviin on julkisuudessa yhtiöittämisen kannattavuuden rummuttaminen.

Nettovarallisuus

Mikäli tila on saavuttanut positiivisen nettovarallisuuden ja mahdollisia peltokauppoja ei ole tiedossa, ei yhtiöittämisellä välttämättä saavuteta mittavia verohyötyjä. Näin ollen toiminnan pyörittäminen voi olla jopa helpompaa maatilana.

Maatalouden harjoittaja voi yhtiöittämisen yhteydessä nostaa osuuspääomat verovapaasti itselleen. Jos osuuspääomat joudutaan siirtämään osakeyhtiöön riittävän oman pääoman turvaamiseksi, ovat ne sitten yhtiön omaisuutta. Osuudet merkitään yhtiön taseeseen maksetun arvon eikä verotusarvon mukaan kuten maatilalla, joten niiden vaikutus yhtiön nettovarallisuuteen on alhaisempi kuin maatilan nettovarallisuuteen.

Metsät

Metsien siirtäminen yhtiöön on aina tapauskohtaista, siihen ei ole olemassa yleispätevää suositusta. Metsien kohtaloon vaikuttaa mm. metsien määrä, puusto, metsään kohdistuvan velan määrä, yksityistalouden velan määrä, mahdollisten jatkajien määrä, kiinteistöjen kokonaisuus jne. Täytyy myös muistaa, että yhtiöön siirrettäessä käyttämättä oleva metsävähennyspohja menetetään.

Yksityistalous

Yhtiöittämisen jälkeen omistajat nostavat osakeyhtiöstä palkkaa. Näillä palkkatuloilla on sitten pärjättävä. Esimerkiksi yksityistalouteen kohdistuvaan investointiin ei enää lainata maatilan rahaa, vaan se raha on saatava kasaan säästämällä. Palkan määrä muodostuu toiminnan käyttökatteen kautta, joten riittääkö toiminnan käyttökate kattamaan omistajien vaatiman palkkatarpeen? Palkalla on pystyttävä maksamaan yksityistalouteen kohdistuvat velat, asuntoon kohdistuvat kulut (sähkö, vesi, vakuutus…), yksityistalouden auton kulut, taloon kohdistuvat remontit ja lomamatkat. Jos nykyisen maatilan toiminnan jättämä kassa on vähäinen ja merkittävää verohyötyä ei yhtiöittämisestä synny, johtaa tilanne siihen, ettei yhtiöllä välttämättä ole varaa maksaa omistajilleen niin suurta palkkaa kuin mihin on totuttu.

Kun toiminta on yhtiömuotoista, ei maatilan vakuuksia voida hyödyntää yksityistalouteen. Yksityishenkilö voi antaa osakeyhtiölle vakuuksia, mutta yhtiö ei voi antaa vakuuksia yksityishenkilölle. Tämä voi tulla vastaan esimerkiksi mökkitonttia tai yksityisautoa ostettaessa tai esimerkiksi mietittäessä vakuuksia lasten omakotitalon rakentamista varten.

Jatkuvuus

Yhtiöittämisen järkevyyteen vaikuttaa myös jatkajien tilanne, onko tilalle jatkaja? Osakeyhtiö voidaan siirtää jatkajalle spv-kauppana, jolloin kaupassa myydään osakkeita. Näin toimittaessa on mahdollista saada nuoren viljelijän aloittamisavustus, mutta osakkeiden ostoon ei ole mahdollista saada nuoren viljelijän korkotukilainaa. Lisäksi osakkeiden ostoon kohdistuva velka on jatkajan henkilökohtaista lainaa ja se pitää pystyä maksamaan yhtiöstä nostettavalla palkalla.

Mikäli oman tilan yhtiöittäminen kiinnostaa, aina kannattaa teettää yhtiöittämisselvitys, jossa nämä asiat käydään läpi.


Johanna Paalanen, talousasiantuntija, Finanssila Oy

Katso myös aiheeseen liittyvät videot:

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.