22.8.2023

Sukupolvenvaihdos maatilaosakeyhtiössä

Yhtiömuotoisia maatiloja on Suomessa jo yli 1300 kpl, ja näistä vanhimmat on perustettu toistakymmentä vuotta sitten. Yhä useammalla maatilaosakeyhtiöllä alkaa sukupolvenvaihdos olla ajankohtainen. Ja vaikka ei ihan vielä olisikaan, niin valmistautuminen kannattaa aloittaa ajoissa. Maatilaosakeyhtiön sukupolvenvaihdos sisältää monia huomioitavia asioita.

Kauppa on myyjän ja ostajan välinen asia

Maatilaosakeyhtiön ja maatilan sukupolvenvaihdoksen suurin ero on siinä, että yhtiön ollessa kyseessä kaupan kohteena on osakkeita, kun taas maatilan ollessa kyseessä kaupan kohteena on kiinteää pelto-, metsä- ja rakennusomaisuutta sekä irtainta omaisuutta. Maatilan kaupan mukana ostajalle saattaa tulla vastattavaksi otettavia velkoja sekä uutta maatalouden velkaa, kun taas osakkeita ostettaessa maatalouden velat ovat yhtiön, eivät osakkaan.

Kauppahinnan määrittäminen on usein vaikein osuus, ja siihen pätee ainoastaan yksi sääntö; kauppahinta on myyjän ja ostajan välinen asia. Myyjä voi pyytää haluamansa hinnan, ja ostajan on mietittävä omalta osaltaan, mitä on valmis maksamaan ja mitä pystyy maksamaan. Kaikilla osakeyhtiöillä on verottajan laskema nettovarallisuusarvo, mutta se harvoin on kauppahinnan määrittämisen perusteena. Varsinkin perheen sisäisissä kaupoissa osakkeet voi siirtää hyvinkin edullisella hinnalla, tai puhtaana lahjana jatkajille. Siinä tilanteessa, että kauppahinta sovitaan korkeammaksi, on toki mietittävä, miten ostaja järjestää rahoituksen ja tarvitaanko siihen esimerkiksi henkilökohtaista pankkilainaa.

Verohuojennukset saa myös osakeyhtiönä

Kun kauppahinta on tiedossa, voidaan arvioida kaupan veroseuraamuksia. Osakeyhtiön spv-kauppaan sovelletaan samoja verohuojennussääntöjä kuin maatilan spv-kauppaan. Spv-kauppojen yhteydessä puhutaan kolmesta eri verolajista. Lahjavero koskettaa mahdollisesti jatkajaa. Jatkajan maksettavaksi tulee myös varainsiirtovero. Luopujan puolella kyseessä on mahdollinen luovutusvoittovero. Näihin kaikkiin eri verolajeihin sovelletaan eri sääntöjä.

Yleensä ensimmäinen toivomus kaupan osapuolilla on, että kaupasta ei saisi mennä veroja lainkaan, tai että verot pitää minimoida. Verot ovat kuitenkin se pienin murhe, ja spv-verohuojennukset ovat merkittävä helpotus Suomen verojärjestelmässä. Nyrkkisääntönä voi pitää, että sitä vähemmän menee veroja, mitä pienempi on kauppahinta. Lahjoitus on aina edullisin tapa siirtää osakeomistusta lapsille.

Finanssilan asiakkaana saat kokonaisvaltaista palvelua

Osakeyhtiöitten spv-kaupoissa voidaan hyödyntää myös muita järjestelyjä, mm. omien osakkeiden hankintaa ja muita varojen jakamisen keinoja. Onnistunut maatilaosakeyhtiön spv onkin kokonaisuus, jossa yhtiön ja perheen tilanteeseen valitaan sopivimmat toteuttamistavat. Lisäksi huomioidaan nuoren viljelijän aloitustukimahdollisuus. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Finanssilan asiakkaana.

Johanna Lindvall
johtava talousasiantuntija
Finanssila Oy

https://www.finanssila.fi/maatilan-sukupolvenvaihdos/