1.12.2020

Mitä on piilevä verovelka?

Piilevällä verovelalla tarkoitetaan verovähennysoikeutta, joka käytetään ennen sen reaalista maksamista. Verovelkaa voi syntyä tuloverotuksessa sekä arvonlisäverotuksessa. Yleisesti verovelkaa syntyy arvonlisäveron kautta. Investoitaessa esim. rakennuksiin tai koneisiin ulkopuolinen rahoitus otetaan lähes aina arvonlisäverollisiin kustannuksiin. Jos arvonlisäveron palautuessa investoinnin osuutta palautuksesta ei käytetä lainan lyhennykseen, syntyy verovelkaa.

Verovelka rakentamisessa ja konehankinnoissa

Rakentamisen tai konehankinnan jälkeen verovelkaa voi syntyä myös tuloverotuksen puolella. Tämä tapahtuu jos tehdään lainalla rahoitetun investoinnin poistot suurempana, kuin kyseisen tilikauden lyhennykset ovat. Optimaalista olisi tehdä poistot samansuuruisena kun tähän hankintaan kohdistuvat lainanlyhennykset. Tämä on hyvä muistaa varsinkin nyt kun maatalouden verotusta koskee verohuojennuslaki, joka mahdollistaa uusien koneiden ja laitteiden korotetut poistot vuosina 2020-2023. Korotettua poisto-oikeutta tulee käyttää harkiten ja sen pitää perustua pidempiaikaiseen suunnitelmaan verojen hallinnasta.

Verovelka lainan otossa käyttöpääomaksi

Lainan otto käyttöpääomaksi voi synnyttää verovelkaa. Näin käy maksettaessa ostovuotena kokonaisuudessaan verotuksessa vähennyskelpoisia tuotantopanoksia ulkopuolisella rahoituksella. Jos laina pystytään maksamaan pois samana vuonna kuin ostot vähennetään verotuksessa, tätä ongelmaa ei synny. Monet tuotantopanoksia myyvät liikkeet välittävät rahoitusyhtiöiden tarjoamia kausirahoitus-sopimuksia. Nämä jatkuvaan limiittiin sisältyvät hankinnat on syytä viedä kirjanpitoon vasta silloin, kun ne maksetaan.

Verovelka maatalouden tasausvarauksessa

Maatalouden tasausvarauksen maksimaalinen käyttö aiheuttaa myös verovelkaa, ellei sitä pystytä purkamaan investointeihin. Tehtäessä jatkuvasti täysi varaus, poistuu niiden tasausvaikutus, jos ne joudutaan aina purkamaan suoraksi tuloksi.

Verovelka metsävähennyksessä

Metsävähennyksen käytöstä saatava verohyöty olisi myös hyvä käyttää lainan lyhennykseen, jos metsätilan hankinta on rahoitettu velalla. Tässä on kuitenkin huomioitava, että monesti metsävähennykseen oikeuttavia puukauppatuloja tulee epätasaisesti.

Vältä verovelan ongelma suunnitelmallisella kehittämisellä ja hyvällä verosuunnittelulla

Piilevän verovelan ongelmaa pystytään välttämään maatilan suunnitelmallisella kehittämisellä, hyvällä verosuunnittelulla ja taloudellisen puskurivaran pitämisellä. Verovelka ei välttämättä ole edes ongelma kun se tiedostetaan ja huomioidaan tilan taloudessa sekä toiminnassa. Jos hankinnat pystytään tekemään kassasta, jo verotetulla rahalla, ei tätä velkaa synny ollenkaan.

Timo Hannila
Taloushallinnon asiantuntija
Finanssila Oy