9.1.2023

Miten johtaa maatilayritystä menestyksekkäästi?

Maatilayritystä tulee johtaa, kuten muutakin yritystoimintaa. Erityisesti maatilayrityksen talouden johtaminen on vaativaa mm. ohuen katteen ja runsaan vieraan pääoman vuoksi. Nykyisessä epävarmuuden värittämässä tilanteessa talouden johtamisen osaaminen korostuu.

Laadukas talousdata

Mitä on laadukas maatilayrityksen talousdata ja miten se auttaa maatilayrityksen talouden johtamisessa?

 • Kirjanpidon kirjaukset tehdään maatalouden yritystoimintaa palvelevalla tavalla, jolloin tuloslaskelmaa ja maatilaosakeyhtiöillä tasetta on helppo tulkita. Maatilaosakeyhtiöiden osalta tulee muistaa noudattaa myös osakeyhtiön kirjanpidon lainsäädäntöä.
 • Laadukas kirjanpidon data on myös vertailukelpoista esimerkiksi kuukausi tai vuositasolla. Tuotot ja kulut kirjataan samalla logiikalla tilikaudesta toiseen.
 • Laadukas kirjanpidon data on luotettavaa ja sitä voidaan hyödyntää maatilayrityksessä johtamisen ja päätöksenteon tukena.

Digitaalisuus

Mitä digitaalisuus tarkoittaa maatilayrityksen talouden johtamisessa?

 • Hyödynnetään sähköistä taloushallintoa tietoturvallisen selainpohjaisen tilitoimiston yhteiskäyttöohjelman avulla.
 • Sähköisen taloushallinnon toimintoja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaalla ja arkea helpottavalla tavalla, jolloin aika- ja paikkasidonnaisuus vähenee, ostovelkojen seuranta helpottuu ja ajantasainen tulos kuukausitasolla saadaan nopeammin selville.
 • Tulevaisuudessa tullaan yhdistämään tuotannon tietoa taloustietoon digitaalisilla alustoilla (BI, Business Intelligence järjestelmät).

Ennustaminen ja reagointi

Mitä ennustaminen ja reagointi tarkoittaa maatilayrityksen talouden johtamisessa?

 • Laadukas talousdata ja digitaalisuus hyödynnetään budjetoinnissa, kassavirta- ja tulosennusteen laadinnassa.
 • Käytetään lukujen tulkitsemisessa tarvittaessa apuna asiantuntijaa. Yrittäjä ja asiantuntija käyvät yhdessä lukuja läpi, jolloin maatilayrittäjän ymmärrys maatilayrityksensä talouden kokonaisuudesta lisääntyy.
 • Ennusteiden avulla osataan reagoida ja valmistautua muutoksiin esim. tukimaksatusten aikataulumuutoksista johtuvaan lisärahoituksen tarpeeseen.

Avaimet menestyksekkääseen maatilayrityksen johtamiseen

 • vahva tuotannon osaaminen
 • kumppanien asiantuntija-avun hyödyntäminen
 • tiedolla ei mutulla johtaminen

Voisimmeko me olla sopiva tilitoimistokumppanisi? Lue lisää Talouden Työkalupakista täältä.

Elisa Nivukoski
toimitusjohtaja
Finanssila Oy