11.1.2024

Nykyaikainen tilitoimistokumppanuus tuottaa ajansäästöä ja mielenrauhaa

Yritystoiminnan kasvaessa myös maatilayrittäjän on järkevää miettiä, miten käyttää työaikansa ja kuinka säästää voimavarojaan. Yrityksen menestys on hyvin paljon kiinni yrittäjän jaksamisesta ja kyvystä johtaa sekä priorisoida. On hyvä kysyä, jääkö minulla aikaa levolle ja palautumiselle vai meneekö tuotannon töiltä jäljelle jäävä vähäinen vapaa-aika laskujen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa? Elänkö jatkuvassa epävarmuudessa siitä, miten yritykselläni taloudellisesti menee? Jääkö minulla tuotannon kehittämiselle aikaa ja saanko riittävästi tietoa tilani taloudesta tuotannon kehittämisen tueksi?

Tilitoimistokumppanuuden hyödyt

Yksi keino säästää työaikaa ja saada lisää rauhassa nukuttuja öitä, on ulkoistaa taloushallinnon hoito toimialaa tuntevalle tilitoimistolle. Tilitoimistokumppania valitessa kannattaa selvittää, saako tilitoimistokumppanilta vain pelkät lakisääteiset palvelut vai onko potentiaalisella kumppanilla annettavaa talouden kokonaishallinnan parantamiseen, tulevan ennustamiseen, suunnitteluun ja seurantaan. Ulkoistamalla taloushallinnon maatilayrittäjä myös samalla siirtää vastuuta veroasioista tilitoimistokumppanille ja voi velvoittaa tilitoimiston vastaamaan esimerkiksi verottajalta tulevaan selvityspyyntöön.

Nykyaikainen tilitoimistokumppanuus

Tilitoimistokumppanuus ei enää nykyisin ole aikaan ja paikkaan sidottu. Nykyaikaisten yhteiskäyttöisten sähköisten ohjelmistojen avulla maatilayrittäjä voi hoitaa oman osuutensa kumppanuudesta yhden järjestelmän kautta silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. Esimerkiksi hyväksyä ja maksaa ostolaskut, tarkastaa palkkalaskelmia, tehdä myyntilaskuja, selailla kirjanpitoa ja tarkastella mm. tuloslaskelmaa ja tasetta tietoturvallisesti. Kuukausittaisen materiaalin kokoaminen tilitoimistoa varten helpottuu ja sen määrä vähenee merkittävästi.

Nykyaikainen tilitoimistokumppani pystyy myös hoitamaan sähköisen taloushallinnon käynnistämisen avaimet käteen periaatteella, jouhevasti, asiakkaan arvokasta aikaa säästäen.

Apua ja tukea talouden hallintaan

Modernin, sähköisen taloushallinnon avulla on mahdollista nopeuttaa toteutuneiden talouslukujen saamista tuotannon kehittämisen tueksi. Sähköisessä taloushallinnossa tuloslaskelma ja osakeyhtiöillä tase saadaan helposti valmiiksi jo ennen seuraavaan kuun loppua.

Nykyaikainen tilitoimistokumppanuus on tiimityötä, jossa asiakas tulee osaksi tilitoimiston tiimiä ja jossa asioiden hoitaminen ei ole yhden ihmisen varassa. Asioita katsotaan useiden osaavien asiantuntijoiden silmin ja asiakasta kuunnellaan ja asioita pallotellaan yhdessä. Talouteen liittyviä huolia ja murheita voidaan käydä yhdessä läpi ja pyrkiä etsimään ratkaisuja, vaikka se ei aina helppoa olekaan. Meiltä Finanssilasta löytyy ymmärrystä maatilojen arjesta ja haluamme aidosti auttaa sinua kehittämään yritystäsi.

Elisa Nivukoski
toimitusjohtaja
Finanssila Oy

Lue lisää palveluistamme:
Tilitoimistopalvelut
Talouden työkalupakki