11.1.2022

Nykyaikaisesta tilitoimistokumppanuudesta ajan säästöä

Yritystoiminnan kasvaessa myös maatilayrittäjän on järkevää miettiä, miten käyttää työaikansa ja kuinka säästää voimavarojaan. Yrityksen menestys on hyvin paljon kiinni yrittäjän jaksamisesta ja kyvystä johtaa sekä priorisoida. On hyvä kysyä, jääkö minulla aikaa levolle ja palautumiselle vai meneekö tuotannon töiltä jäljelle jäävä vähäinen vapaa-aika laskujen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa? Elänkö jatkuvassa epävarmuudessa siitä, miten yritykselläni taloudellisesti menee? Jääkö minulla tuotannon kehittämiselle aikaa ja saanko riittävästi tietoa tilani taloudesta tuotannon kehittämisen tueksi?

Tilitoimistokumppanuuden hyödyt

Yksi keino säästää työaikaa ja saada lisää rauhassa nukuttuja öitä, on ulkoistaa taloushallinnon hoito toimialaa tuntevalle tilitoimistolle. Tilitoimistokumppania valitessa kannattaa selvittää, saako tilitoimistokumppanilta vain pelkät lakisääteiset palvelut vai onko potentiaalisella kumppanilla annettavaa talouden kokonaishallinnan parantamiseen, tulevan ennustamiseen, suunnitteluun ja seurantaan. Ulkoistamalla taloushallinnon maatilayrittäjä myös samalla siirtää vastuuta veroasioista tilitoimistokumppanille ja voi velvoittaa tilitoimiston vastaamaan esimerkiksi verottajalta tulevaan selvityspyyntöön.

Nykyaikainen tilitoimistokumppanuus

Tilitoimistokumppanuus ei enää nykyisin ole aikaan ja paikkaan sidottu. Nykyaikaisten sähköisten ohjelmistojen avulla maatilayrittäjä voi hoitaa oman osuutensa kumppanuudesta silloin, kun se hänelle parhaiten sopii.

Hyvä esimerkki tästä on verkkolaskujen hyväksyminen ja maksaminen. Sen voi hoitaa milloin ja mistä vain, kun nettiyhteys on toimiva. Sähköisiä laskuja ei myöskään tarvitse enää erikseen toimittaa tilitoimistoon kirjanpitoa varten, koska ne ovat saapuneet sähköiseen taloushallintojärjestelmään ja ovat siellä automaattisesti kirjanpitäjän saatavilla.

Sama pääte myös esimerkiksi palkkojen laskentaan. Tilitoimiston laatimat maksuun menossa olevat palkkalaskelmat voi tarkastaa sähköisistä järjestelmistä helposti. Näin toimitaan myös tietosuojan- ja turvan kannalta oikein, kun henkilötietoja sisältäviä dokumentteja ei siirrellä esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Me Finanssilassa panostamme tietoturvalliseen toimintaan ja sen jatkuvaan kehittämiseen.

Nykyaikainen tilitoimistokumppani pystyy myös hoitamaan sähköisen taloushallinnon käynnistämisen avaimet käteen periaatteella, jouhevasti, asiakkaan arvokasta aikaa säästäen.

Apua ja tukea talouden hallintaan

Modernin, sähköisen taloushallinnon avulla on mahdollista nopeuttaa toteutuneiden talouslukujen saamista tuotannon kehittämisen tueksi. Sähköisessä taloushallinnossa tuloslaskelma ja osakeyhtiöillä tase saadaan helposti valmiiksi jo ennen seuraavaan kuun loppua.

Nykyaikainen tilitoimistokumppanuus on tiimityötä, jossa asiakas tulee osaksi tilitoimiston tiimiä ja jossa asioiden hoitaminen ei ole yhden ihmisen varassa. Asioita katsotaan useiden osaavien asiantuntijoiden silmin ja asiakasta kuunnellaan ja asioita pallotellaan yhdessä. Talouteen liittyviä huolia ja murheita voidaan käydä yhdessä läpi ja pyrkiä etsimään ratkaisuja, vaikka se ei aina helppoa olekaan. Meiltä Finanssilasta löytyy ymmärrystä maatilojen arjesta ja haluamme aidosti auttaa sinua kehittämään yritystäsi.

Elisa Nivukoski
toimitusjohtaja

Finanssila Oy