26.4.2019

Osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu – vai poistuuko sittenkään?

 

Heinäkuun alusta tulee voimaan lakimuutos, joka poistaa osakepääomavaatimuksen yksityisiltä osakeyhtiöiltä. Tähän asti osakeyhtiön perustaminen on vaatinut vähintään 2 500 euron osakepääoman. Käytännössä yhtiön perustajaosakkaat ovat siis joutuneet sijoittamaan perustamaansa yhtiöön vähintään tuon verran omaa rahaa.

Osakeyhtiön omavaraisuus

Omavaraisuusaste-% kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Oma pääoma on yhtiön osakkaitten yhtiöön sijoittamaa rahaa. Osakeyhtiön omaan pääomaan luetaan mm. osakepääoma, SVOP eli sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sekä tilikauden voitto. Näistä siis vain osakepääomaa koskeva 2 500 euron vähimmäisvaatimus poistuu.

Oma pääoma karttuu voitollisten tilikausien myötä. Tai vastaavasti pienenee, jos tulee tappiollisia vuosia, tai voittovaroista jaetaan osakkaille osinkoja. On täysin mahdollista, että oma pääoma painuu miinukselle tappiollisen vuoden seurauksena. Oma pääoma voi mennä negatiiviseksi myös, jos maatila on muutettu osakeyhtiöksi liian hatarin perustein. Oman pääoman menettämisestä täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin, mikä tekee asiasta julkisen, ja voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön toimintaan ja osakkaitten maineeseen.

Mihin omaa pääomaa tarvitaan?

Omasta pääomasta aletaan puhumaan viimeistään siinä vaiheessa, kun yhtiö suunnittelee investointia, johon tarvitaan lainarahoitusta. Osakkaille voi tulla yllätyksenä, että pankki vaatii esim. 20 %:n omavaraisuutta, jotta yhtiölle voidaan antaa lainaa. Alhaisemmalla omavaraisuudella rahoitusta on erittäin vaikea, jopa mahdoton, saada. Oma pääoma vaikuttaa rahoitusriskiin, ja sitä kautta mm. rahoituksen ehtoihin ja hintaan.

Oma pääoma muodostaa puskurin huonojen vuosien varalle. Kun yhtiöllä on vahva omavaraisuus, niin muutama tappiollinen vuosi ei vielä vaikuta toimintaan. Heikon omavaraisuuden omaavan yhtiön toiminnan voi halvaannuttaa jo yksikin tappiollinen tilinpäätös. Juuri tästä syystä varsinkin maatilojen yhtiöittämistä suunniteltaessa tehdään todella tarkat laskelmat oman pääoman riittävyydestä ja sen tulevasta kehityksestä.

Mitä lakimuutos merkitsee maatila osakeyhtiöiden kannalta?

Lakimuutos helpottaa osakeyhtiön perustamista, ja luultavasti moni toiminimiyrittäjä valitsee sen jälkeen toimintamuodoksi osakeyhtiön. Maatila osakeyhtiöitten kannalta lakimuutos on lähinnä kosmeettinen. Yksityisyrittäjä, jolla ei ole palkattua työvoimaa, investointitarpeita tai lainanottotarvetta, voi varsin hyvin harjoittaa yritystoimintaa osakeyhtiömuodossa ilman sijoituksia omaan pääomaan. Mutta maatilojen kohdalla näin ei koskaan ole. Vaikka vähimmäisosakepääoma vaatimus poistuu, ei se tarkoita sitä, etteikö maatila osakeyhtiöiltä vaadittaisi omaa pääomaa. Yhä edelleen maatila osakeyhtiöitten on huolehdittava oman pääoman riittävyydestä ja riittävän vahvasta omavaraisuudesta.

 

Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija, Finanssila Oy