1.4.2020

Sähköisestä taloushallinnosta etua poikkeustilanteessa

Sähköinen taloushallinto ja etätyö on nyt osoittanut toimivuuteensa myös tässä koronakriisissä. Sen avulla voidaan suojata sekä asiakasta että tilitoimiston työntekijöitä. Erityisen tärkeää suojaaminen on nyt maatalousyrittäjien kannalta ruuantuotannon turvaamiseksi. Yhteiskäyttöohjelmat ja asioiminen sähköisesti etätyövälineiden avulla vähentävät osaltaan tautiriskiä niin maatiloilla kuin tilitoimistoissakin.

Yhteiskäyttöohjelmat

Yhteiskäyttöohjelmat mahdollistavat esimerkiksi sen, että yrittäjän ollessa estynyt hoitamaan verkkolaskujen käsittelyä ja laskuliikennettä voi tilitoimisto tarvittaessa ottaa laskuliikenteen hoitaakseen nopeasti ja jouhevasti.

Tilitoimiston näkökulmasta yhteiskäyttöohjelmat helpottavat asiakkaan asioiden hoitamista, kun useampi henkilö voi tarvittaessa ottaa hoitaakseen asiakkaan taloushallinnon. Tilitoimistoissa onkin tärkeää nimetä sekä päävastuullinen- että varahenkilö hoitamaan asiakkaan taloushallintoa.

Verkkolaskut

On hyvä myös muistaa, että uusi verkkolaskulaki on astunut voimaan 1.4.2020. Sen myötä yrityksellä, jonka liikevaihto ylittää yli 10 000 euroa on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Esimerkiksi postilakon kaltaisessa poikkeustilanteessa verkkolaskuja käyttävän yrityksen toiminta ei häiriinny. Tästähän saatiin kokemusta vuoden 2019 lopulla.

Talouden seuranta ja ennustaminen

Sähköisen taloushallinnon avulla talouden seuranta on ajantasaisempaa ja ennustettavuus parempaa. Vaikka korona ei juuri nyt aiheuta akuuttia talouskriisiä maataloustoimialalle, lukuun ottamatta vihannes- ja marjatilojen akuuttia kausityövoimapulaa (josta voi seurata taloudellisia ongelmia) on silti tärkeää pohtia kriisin pidemmän aikavälin vaikutuksia oman tilan talouteen ja pyrkiä varautumaan niihin.

Erilaisia skenaarioita läpikäymällä ja niiden taloudellisia vaikutuksia laskelmalla voi paremmin varautua tulevaan. Keskitytään niihin asioihin mihin itse pystyy vaikuttamaan. Tilitoimiston talousasiantuntijat ovat valmiita auttamaan sinua.

Elisa Nivukoski

Finanssila Oy