20.5.2020

Suoraa puhetta budjetoinnista

Budjetoinnissa ei ole järkeä, jos yrityksessä ei ensin tiedetä mitä tavoitellaan konkreettisesti. Mikä ylipäänsä on yrityksen pitkän tähtäimen realistinen tavoite yritystoimintansa suhteen? Esimerkiksi onko tavoitteena saavuttaa, jokin tietty tuotannon määrä, käyttökate ja voittoprosentti tietyllä aikavälillä?

Isomman kuvan ollessa selvillä, voidaan mennä konkreettisesti tuotannon ja toiminnan tasolle ja ajallisesti lyhyemmälle tarkastelujaksolle. Mitä toimenpiteitä siellä pitää tehdä, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa?

Rahoituksen tilanne

Monesti, jo ilman laskemistakin nähdään, että esimerkiksi lainojen lyhennysohjelma on aivan viturallaan toimintaan ja käyttökatteeseen nähden. Tällöin on turha vielä edes puhua esimerkiksi vuosi- saatikka kuukausitason kassabudjetoinnista. Rahoittajan kanssa pitää miettiä, onko lyhennysohjelmaa mahdollista muuttaa.

Rahoittajan kanssa neuvotellessa yleensä aina rahoittajan suunnasta halutaan myös yrittäjän sitoutuvan tiettyihin toimenpiteisiin tuotannon ja toiminnan puolella, jotta lupa lyhennysohjelman muutokseen saadaan. Vasta sen jälkeen, jos lupa saadaan, voidaan alkaa miettimään vuosi- ja kuukausitason budjetointia.

Budjettiko pakollinen?

Budjettia monesti halutaan vain budjetin tähden, kun sitä on ehkä koulutuksissa ja julkisessa puheessa kovasti painotettu, että sellainen pitää jokaisella yrittäjällä olla ja se ratkaisee kaikki ongelmat. Näin asian laita ei kuitenkaan ole. Ensin pitää selvittää yrityksen lähtötilanne, tavoitteet pitkällä aikavälillä 5-10 v ja sitten vasta voidaan miettiä vuositason- ja kuukausitason budjetointia.

Kehityssuunnitelma edellä

Tämän vuoksi onkin aina järkevää ensin lähteä liikkeelle kehityssuunnitelmasta, jossa saadaan selville yrityksen isokuva. Sen jälkeen voidaan palastella taloutta lyhempiin aikajaksoihin. Kehityssuunnitelmassa voidaan jo alustavasti käydä asiakkaan kanssa läpi mitä konkreettista pitää saada aikaan, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Olisin voinut tässä tekstissä käyttää sellaisia hienoja sanoja, kuin visio, strategia ja strategiset toimenpiteet  jne. (Näitä taisin aikaisemmassa blogissa käyttää ?), mutta turha niitä sanoja on viljellä, jos asiat voidaan sanoa yksinkertaisemmin ja ymmärrettävämmin.

Elisa Nivukoski Finanssila Oy