22.10.2021

Taina Pesola: Työharjoittelu Finanssilassa

Finanssilaan otetaan joka vuosi agrologiopiskelijoita suorittamaan opintoihin kuuluva harjoittelu. Tyypillisesti harjoittelu kestää noin neljä kuukautta, ja sen voi suorittaa jollakin Finanssilan kolmesta toimipaikasta. Kesän 2021 aikana Taina Pesola oli suorittamassa omaa harjoitteluaan meillä. Tässä Tainan kokemuksia Finanssilassa työskentelystä.

Opiskelen agrologiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja suoritin opintoihini kuuluvan erikoistumisharjoittelun Finanssilassa Kauhavan toimipisteellä. Harjoitteluni kesti noin neljä kuukautta. Ennen harjoittelua minulle ei ollut kokemusta tilitoimistotyöskentelystä, joten hieman jännitin miten tulen uudet asiat oppimaan. Harjoittelun alkaessa minut otettiin hyvin vastaan työyhteisössä ja perehdytyksen jälkeen rutiinit oppi nopeasti. Myös muistilaput auttoivat alkuun ja kysymällä sai aina kattavan vastauksen mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Sähköisiä järjestelmiä oppi käyttämään yllättävän nopeasti ja huomasin miten käteviä ne ovat.

Harjoittelun aikana pääsin tekemään monenlaisia mielenkiintoisia työtehtäviä. Päivittäisiin työrutiineihini kuului maatilojen ja maatilaosakeyhtiöiden erilaiset kirjanpitotyöt sekä ostolaskujen kierrätys ja maksatus. Lisäksi sain osallistua kahden maatilaosakeyhtiön tilinpäätöksen tekemiseen. Erikoisuutena pääsin tekemään eläininventaariota maatilaosakeyhtiölle. Tutustuin myös palkanlaskentaan ja sain olla mukana useissa asiakaspalavereissa. Asiakaspalavereihin osallistuminen oli antoisaa, koska niissä pääsi näkemään fyysisesti asiakkaita, joita varten töitä tehdään.

Vaikka alussa monet asiat tuntuivat vaikeilta, oli hienoa huomata harjoittelun edetessä, kuinka tekemällä ja kyselemällä oppii uusia asioita. Parasta harjoittelussa olikin uusien asioiden oppiminen sekä lämminhenkinen ja ammattitaitoinen työyhteisö. Vaikeissa asioissa sai aina apua, eikä ongelmien kanssa jäänyt yksin.


Taina Pesola, harjoittelija, Finanssila Oy