18.12.2023

Talouden seuranta, ennustaminen ja johtaminen

Talouden työkalupakki yrityksesi menestyksen tukena

Yrittäjä tarvitsee menestyäkseen ymmärrystä ja reaaliaikaista tietoa yrityksensä talouden tilasta. Maatalousyrittäjä ei tee tästä poikkeusta, päinvastoin. Maatalouden harjoittaminen tai maksuperusteinen kirjanpito ei myöskään ole esteenä sille, etteikö voisi hyödyntää yritysmaailmasta tuttuja tunnuslukuja ja talouden seurantaan ja ennustamiseen kehitettyjä työkaluja.

Avainasia reaaliaikaiseen talouden seurantaan ja analysointiin on sähköinen taloushallinto ja kuukausittain tehtävä, kahdenkertainen kirjanpito.

Talouden toiminnan perustekijät

Talouden toiminnan perustekijät ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Näistä kaikista on hyvä valita tunnuslukuja tarkempaan seurantaan. Maatalousyrityksissä olisi hyvä seurata mm. käyttökatteen kehitystä, ja tarkastella sitä, mitkä menoerät vaikuttavat eniten käyttökatteeseen. Voi olla yllättävää havaita, että merkittävinä pidetyt menoerät eivät sittenkään vaikuta isossa kuvassa, tai että menoista löytyy joku rivi, johon oikeasti voi vaikuttaa. Maksuvalmiuden seurannassa auttavat kassavirtalaskelma ja rahavarojen kehitys. Nämä työkalut löytyvät työkalupakin Juuri-paketista.

Budjetoinnilla parempaa ennustettavuutta

Aina pelkkä talouden seuranta ja menneitten tapahtumien analysoiminen ei kuitenkaan riitä. Haastavan ja alati muuttuvan toimintaympäristön keskellä moni maatalousyrittäjä miettii rahojen riittävyyttä. Talouden ennustamiseen ja kassavirran hallintaan on vain yksi konsti, budjetointi. Tehokkaimmillaan budjetointi toimii niin, että se päivittyy reaaliaikaisen sähköisen taloushallinnon ja kirjanpidon toteumien mukaan. Yksikkökohtaisesti laadittu tulosbudjetti antaa varman pohjan realistiselle kassavirtaennusteelle. Samalla pystytään ennustamaan mm. tilikauden tuloskehitystä, mikä on varsinkin osakeyhtiöillä tärkeä seurantakohde. Budjetointi sisältyy Taimi-pakettiin.

Talouden strateginen johtaminen

Budjetoinnin avulla ennustetaan ja hallitaan lähitulevaisuuden maksuvalmiutta. Kun tähtäimessä on esimerkiksi investointi tai kannattavuuden parantaminen, on pidemmän tähtäimen suunnitelma tarpeen. Ensin on hahmotettava kokonaisuus, jotta nähdään kehittämisen kohteet. Sen jälkeen voidaan asettaa tavoitteita ja miettiä, miten asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tämä pidemmän aikavälin suunnitelma sisältyy Verso-pakettiin.

Nämä ja paljon muuta saat ottamalla käyttöön Talouden työkalupakki -palvelumme. Juuri -paketti sisältää talouden perustiedot selkeässä ja helposti ymmärrettävässä visuaalisessa muodossa. Taimi -paketin budjetoinnilla suuntaat katseen yrityksesi tulevaan kasvuun. Kehittyville maatiloille meillä on tarjolla vielä Verso -paketti, joka sisältää talouden peruslukujen ja budjetin lisäksi pidemmän tähtäimen suunnitelman ja seurannan siitä, miten asetettuihin tavoitteisiin päästään.

Apunasi ovat Finanssilan asiantuntijat, joiden avulla löydät juuri sinun tilasi taloudelliseen menestykseen vaikuttavat tekijät.

Tutustu lisää: Talouden työkalupakki – yrityksesi menestyksen tukena


Elina Jaakola
palvelupäällikkö
Finanssila Oy