22.7.2020

Taloushallinnon ulkoistaminen toi varmuutta investointeihin ja kevensi työtaakkaa

Nivalan keskustan kupeessa sijaitsee Pekka ja Marja Mönkkösen lypsykarjatila. Tila on Marjan kotitila, jonka vetovastuu siirtyi sukupolvenvaihdoksen myötä Pekalle ja Marjalle vuonna 2000. Pekka ja Marja tekevät kahdestaan tilan työt, tilanteen mukaan apuna on joskus urakoitsijoita. Naapureiden kanssa apua annetaan puolin ja toisin.

Päivät kuluvat tiiviisti tilan töissä. Mönkkösillä on kuusikymmentä lypsylehmää ja 40-päinen nuorkarja, josta sitten aikanaan tulee myös lypsykarjaa. Lehmien lypsyn hoitaa robotti. Lehmä saattaa käydä useamman kerran päivässä lypsyllä, jolloin lehmää tarkkaillaan ja robotin lehmästä keräämiä tietoja analysoidaan, jotta ymmärretään lehmän terveydentilaa. Lehmien valvonta ja robotin raporttien lukeminen ovatkin merkittävä osa jokaista päivää lypsykarjatilalla. Lehmien valvonnan lisäksi Mönkkösen pariskunnan pitää kiireisenä karjan ruokinta, navetan putsaustyöt sekä koneiden ja laitteiden huoltotyöt.

Päivät lypsykarjatilalla ovat usein 8-10 tunnin mittaisia, kiireisimpään aikaan ne voivat venyä jopa kahteenkymmeneen tuntiin. Lypsykarjatilan pyörittäminen onkin enemmän elämäntapa kuin työ, naurahtaa Pekka Mönkkönen. Pyrkimyksemme on kuitenkin kehittää toimintaa niin, että saadaan kannattava tuotanto sopivalla työmäärällä.

Ammattilaiselta laskelmat ja neuvonantoa investointeihin 

Toimintaa kehittäessä tarpeet taloushallintopalveluille lisääntyivät. Kirjanpidon lisäksi toiminta edellytti kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmien tekemistä. Mönkkösten silloinen kirjanpitäjä suositteli tilaamaan laskelmat Finanssilasta. Ensimmäiset kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat teki Finanssilan Johanna Paalanen, jonka hyvä tietämys lypsykarjatilan liiketoimintaympäristöstä ja tarkasti tehdyt laskelmat vakuuttivat Mönkköset. Myös Rahoituslaitoksella oltiin vakuuttuneita Finanssilassa tehdyistä laskelmista, kertoo Pekka.

– Kun investoimme navettaan ja lypsyrobotiikkaan, tarvitsimme rahoitusta varten kannattavuuslaskelmat. Rahoituslaitoksella arvostettiin Finanssilan tekemiä laskelmia ja rahoituksen hakuprosessi etenikin jouhevasti.

Yhteistyö sujui muiltakin osin hyvin ja koko taloushallinto päätettiin siirtää Finanssilaan. Taloushallinnon ulkoistaminen yhteen paikkaan on sujuvoittanut asiointia entisestään. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen ollessa samassa paikassa, onnistuu laskelmien päivittäminen ja uusien tekeminen helposti, sillä kaikki laskelmiin vaadittavat tiedot ovat jo valmiiksi kirjanpitäjällä. Taloushallinnon ammattilaiset näkevät yrityksen talouden kokonaiskuvan ja ohjaavat kannattavaan liiketoimintaan.

-Taloushallinto tuottaa niin tärkeää tietoa liiketoiminnasta, että halusimme jättää sen ammattilaisten tehtäväksi, sanoo Pekka. Voimme olla luottavaisin mielin, kun kirjanpidon, verotuksen ja tilinpäätöksen hoitaa ammattilainen, joka tietää miten asiat tehdään oikein. Pystymme myös aina luottamaan siihen, että Finanssilasta saamme laskelmiin pohjautuvaa neuvonantoa siitä, mikä on taloudellisesti mahdollista ja mihin ei juuri nyt kannata lähteä investoimaan. Tämä on ollut meille erityisen tärkeää. Se on kuin selkänoja, johon voimme tukeutua.

Taloushallinnon ulkoistaminen kevensi työtaakkaa 

Pekka ja Marja Mönkkönen saivat myös kevennettyä omaa työtaakkaansa, kun koko taloushallinto ulkoistettiin Finanssilaan. Taloushallinnon työt olisivat tulleet jo valmiiksi pitkien työpäivien päälle. Nyt Mönkköset toimittavat sähköisesti vain kuitit ja muut tarvittavat dokumentit ja kaikki muu jää Saana Pikkaraisen tehtäväksi, joka vastaa Mönkkösten arjen taloushallinnosta Finanssilassa.

-On tärkeä itsekin ymmärtää kirjanpitoa ja seurata oman yrityksen taloutta, mutta kun taloushallinto on ulkoistettu, ei tarvitse käyttää omaa aikaa verotuksen muutoksien selvittelyyn eikä tutkia, miten muutokset vaikuttavat omaan yritykseen. Ja toisaalta, ammattilainen ymmärtää verotusta parhaiten ja osaa hyödyntää vähennyksiä tehokkaasti, kertoo Pekka.

Ulkoistamalla taloushallinnon saa sekä ammattilaisen, joka huolehtii yrityksen talouden kulkevan kannattavaan suuntaan, että kumppanin, jonka kanssa jakaa arkisia töitä.

”Tuplavoitto kun on saatu kevennettyä omaa työtaakkaa sekä saatu luotettava ja asiantunteva kumppani hoitamaan taloutta”, summaa Pekka Mönkkönen.

Saana Pikkarainen, Marja Mönkkönen ja Pekka Mönkkönen. Saana Pikkarainen vastaa Mönkkösten taloushallinnosta sekä Finassilan Nivalan toimiston arjen sujuvuudesta.