11.9.2019

Tee välitilinpäätös maatilallesi – välty yllätyksiltä

Veroilmoitusta varten kirjanpitäjä tai viljelijä itse kirjaa ylös verovuoden maatalouden tapahtumat. Jos kirjaus tapahtuu tammi- tai helmikuussa, niin käytännössä todetaan tapahtunut vailla mahdollisuutta juurikaan vaikuttaa tulokseen. Kassasta maksetut koneostot, rakennusinvestoinnit tai maakaupat ovat tuoneet yllätyksiä verovaikutuksillaan.

Välitilinpäätös osa verosuunnittelua

Välitilinpäätös luo pohjan verosuunnittelulle. Kun asioihin paneudutaan ajoissa, voidaan niihin vaikuttaa. Verotuksen kannalta on suuri merkitys, käytetäänkö rahaa apulanta ostoihin vai hankitaanko uusi kone. Molemmat ehkä pakollisia, mutta hankintojen ajoituksella ja toteutustavalla voi olla suuri merkitys verotettavaan tulokseen. Kun alkuvuosi on kirjattu valmiiksi, on hyvä tehdä vertailevia laskelmia siitä, miten eri hankinnat vaikuttavat loppuvuoteen.

Ennakkoverojen optimointi

On tärkeää tarkistaa, onko ennakkoveroja maksettu tarpeeksi tai liikaa. Mikäli välitilinpäätös näyttää, että ennakkoveroja maksetaan liikaa tai liian vähän, voi muutosta ennakkoveroon hakea kätevästi Omaveron kautta viimeistään marraskuun aikana. Tilitoimisto voi myös tehdä tämän asiakkaan puolesta, kun valtuutus on kunnossa. Verovuoden päättymisen jälkeen päättyneen vuoden ennakkoveroja ei voi enää muuttaa, mutta lisäennakkoa maksamalla voi vielä välttyä mätkyiltä. Lisäennakkoa voi hakea useaankin kertaan, aina verotuksen päättymiseen asti eli verovuotta seuraavan vuoden lokakuuhun mennessä. Lisäennakolle ei tule korkoa, jos se maksetaan verovuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Huojennettu viivästyskorko lasketaan helmikuun alun ja oman verotuksen päättymisen välisellä ajalla maksetulle lisäennakolle.

Ja vielä lopuksi: välitinpäätös luo myös pohjaa seuraavan tilikauden budjetille. Välitinpäätös antaa lähtötietoja alkuvuoden budjettiin, auttaa tuomaan suunnitelmallisuutta hankintoihin ja tuottaa tietoa siitä, minkälaisia mahdollisia veroseuraamuksia siirtyy seuraavalle tilikaudelle.

Jukka Peltola, toimistopäällikkö, Finanssila Oy