9.12.2021

Tilitoimistopalvelut – Finanssila Oy

Finanssilassa asiakkailla on vastaavat kirjanpitäjät, joiden puoleen voi kääntyä kirjanpitoon, verotukseen ja asiakkaan talouteen liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaanamme sinulla on kuitenkin koko Finanssilan tiimi tukenasi. Meillä on vahvaa maa- ja metsätalous taustaa ja tietämystä alasta. Omakohtaisen kokemuksen vuoksi Finanssilan työntekijät jakavat asiakkaan kanssa yhteisen mielenkiinnon kohteen ja ovat aidosti kiinnostuneita asiakkaan liiketoiminnasta ja menestymisestä.

Kohti ajantasaista talouden seurantaa

Maataloudessa perinteisenä tapana kirjanpidon hoitoon on pidetty, että vuoden kirjanpitomateriaali toimitetaan tilitoimistoon vuoden vaihteen jälkeen tai loppuvuodesta ja tehdään välitilinpäätös. Maatilojen kokoluokan kasvaessa on kuitenkin tästä kerran vuodessa materiaalin toimittamistavasta siirrytty jo aktiivisempaan, muutaman kerran vuodessa tai kuukausitason tekemiseen. Välitilinpäätöksessä kirjanpitäjän kanssa hahmotellaan, millainen kuluvan vuoden tulos tulee olemaan ja onko mahdollisille tilinpäätösostoille tarvetta vielä ennen vuoden vaihtumista. Näin pystytään mahdollisesti välttämään ikävät yllätykset tilinpäätöksen teon yhteydessä, kun loppuvuoden tulos on kirjanpitäjän kanssa jo etukäteen hahmoteltu.

Sähköinen taloushallinto

Sähköisen taloushallinnon yhä enemmän yleistyessä saadaan osakeyhtiömuotoisten kuin myös perinteisten maatilojenkin kirjanpito pidettyä koko ajan ajantasaisena, kun laskut saapuvat verkkolaskuina selainpohjaiseen kirjanpito-ohjelmaan.  Samalla myös rahaliikenteen ja rahojen riittävyyden hallinta helpottuu, kun kaikki laskut ovat kirjanpito-ohjelmassa ja heti pääsivulta näkee paljonko euromääräisesti laskuja, tulee erääntymään esim. seuraavan 10pv sisällä. Myös mahdollisiin raportointivaatimuksiin vastaaminen helpottuu ajantasaisen kirjanpidon ansiosta. Finanssilan asiakkaat, jotka ottavat sähköisen taloushallinnon käyttöönsä, saavat ohjelmistojen käyttämiseen perehdytyksen. Perehdytyksessä käydään läpi yleisimmät toiminnot, jotka ovat asiakkaalle tarpeellisia. Näistä esimerkkeinä laskujen läpikäynti ja hyväksyminen, laskujen maksaminen ja oman kirjanpidon selailu.

Haluamme toimia asiakkaan kanssa kumppanina. Opettaa seuraamaan omaa taloutta ja ohjata asiakasta kohti parempaa kannattavuutta faktojen pohjalta.

Juha Rintanen
Taloushallinnon asiantuntija
Finanssila Oy