18.1.2019

Varo poistopommia

Varo poistopommia

Vuosi on taas vaihtunut ja maatalouden tilinpäätöksen tekemisen aika on jälleen käsillä. Verotuksen ilmoitusjärjestelmä ja päättymisaikataulut ovat muuttuneet, mutta itse maatalousverotukseen ei ole viime vuotta koskien tullut juurikaan muutoksia. Niinpä on hyvä jälleen muistuttaa aiheesta, joka on maatalousverotuksessa aina ajankohtainen.

Poistopohjan ja velan yhteys

Nykyään maatalouden investoinnit rahoitetaan suureksi osaksi lainarahalla. Investoinnin jälkeen maksimiprosentit mahdollistavat suuret poistot, jolloin pääoma vähenee nopeasti. Vastaavasti investointiin otettu laina lyhenee maksusuunnitelman mukaisesti tasalyhennyksinä tai tasaerämaksuissa päinvastaisesti poistojen kanssa.

Tätä poistojen ja lainanlyhennysten suhdetta on tärkeä seurata. Tavoitteena on, että menojäännöspoistoja tehdään saman verran kuin lainoja lyhennetään. Lyhennyksiä suuremmilla poistoilla saadaan hetkellinen verohyöty, joka kostautuu muutaman vuoden päästä, kun poistopohja on syöty ja suuri osa lainasta vielä maksamatta.

Investointi ja poistot

Investoinneilla tiloilla nettovarallisuus on yleensä negatiivinen, jonka takia koko tulos verotetaan ansiotulona. Veroprogressio aiheuttaa sen, että kohonneesta tuloksesta maksetaan veroa alkuvuosia kovemmalla prosentilla. Alle 30 000 euron ansiotulosta per henkilö, verotus on vielä melko kohtuullista. Myöhemmässä vaiheessa, tuloksen kasvaessa, tästä ylimenevästä osuudesta joudutaan maksamaan jopa yli 50 %:n marginaalivero. Tämä synnyttää helposti kassakriisin, kun joudutaan maksamaan kohonneita veroja ja lainaa yhtä aikaa. Pahin virhe investoinnin jälkeen on painaa poistoilla tulos lähes nollille, varsinkin jos laina-ajan alussa on lyhennysvapaita vuosia.

Joskus kuulee kirjanpitäjiä moitittavan, että he maksattavat asiakkaalla vajailla poistoilla liikaa veroja. Pitkässä juoksussa tasainen poistojen käyttö, suhteutettuna lyhennyksiin, on kuitenkin verotuksellisesti aina edullisempaa. Maatalouden nykyisen epävarmuuden aikana ei voida laskea sen varaan, että tulevina vuosina olisi paremmin varaa maksaa korkeampia veroja.

Timo Hannila, konsultoiva kirjanpitäjä, Finanssila Oy