8.11.2017

Vinkkejä investoinnin suunnitteluun

Kannattavan investoinnin perusedellytys on aina kunnossa oleva tuotanto. On tärkeää muistaa, ettei keskituotos tai päiväkasvu nouse uuden eläinpaikan ansiosta.

Aikataulutus

Vaikka tällä ohjelmakaudella investointitukea voi hakea koko ajan, hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain. Näin ollen investointihakemuksien jättöpäivät määräytyvät näiden tukijaksojen mukaan. Mikäli hankkeen lopullisen kustannusarvion ja laskelmien laatiminen jää liian lähelle tukijakson päättymistä, ei pankki välttämättä ehdi antaa luottolupausta liian lyhyessä ajassa. Luottolupauksen puuttuessa hanke pysähtyy odottamaan seuraavaa tukijakson päättymistä. Varaa siis riittävästi aikaa kustannusarvion laatimiselle, rakennus- ja ympäristölupia ja liiketoimintasuunnitelman laatimista varten.

Rahoitus

Pankin rooli hankkeissa ei ole ainoastaan rahoittaa hanke, vaan toimia eräänlaisena yhteistyökumppanina. Tästä syystä hankkeen esittely pankin suuntaan ei koskaan ole liian aikaista. Luottolupauksen saaminen on helpompaa, kun pankissa tiedetään, kuinka kyseinen hanke on rakentunut.

Riskinä liian suuri velkataakka

Investoinnin toteuttaminen on aina tapauskohtainen. Rahoituksen saantiin vaikuttaa tilan olemassa oleva velkamäärä ja investoinnin kannattavuus. Kannattavakaan tuotanto ei aina pysty selättämään liian suurta velkaa. Jos kustannusarvion mukaan eläinpaikan hinta nousee liian korkeaksi, voi investoinnin toteuttaminen jäädä haaveksi. On siis syytä miettiä, mitä on pakko investoida ja mitä olisi kiva investoida.

Laskelma ja liiketoimintasuunnitelma

Laskelmien laatiminen voidaan aloittaa hyvinkin varhaisessa vaiheessa ja päivittää sitä mukaan, kun muut tahot ehtivät tekemään oman osuutensa. Liiketoimintasuunnitelma laaditaan lopullisen kustannusarvion ja rahoituspäätöksen mukaisesti.

Investointia suunniteltaessa voi tulla paljon kysymyksiä ja jopa outoja tilanteita vastaan. Me olemme olemassa sitä varten, että voimme yhdessä läpikäydä investoinnin suunnitteluvaiheen.

Johanna Paalanen, talousasiantuntija, Finanssila Oy